Wednesday, April 23, 2008

Tragedi Haymarket Square!

Sehari selepas insiden di Mccormick, satu mesyuarat awam dipanggil di Haymarket Square. Disebabkan oleh cuaca yang teruk dan notis pemberitahuan mesyuarat yang suntuk, seramai 3ooo orang pekerja telah hadir.

Tiba- tiba...

No comments: